Väliskanalisatsioon

PIPELIFE on üks juhtivamaid plastist veevarustus-, kanalisatsiooni-, gaasi- ning kaablikaitsetorude ja -liitmike tootjaid Euroopas. PIPELIFE tooted vastavad rahvusvahelistele standarditele ning firmal on ISO 9002 sertifikaat.

PIPELIFE väliskanalisatsiooni tootevalikust leiab näiteks

Reovee kanalisatsioonitorud ja-liitmikud PRAGMA

– Sademevee kanalisatsioonitorud ja-liitmikud STARK

PVC NAL – reo ja vihmavee kanalisatsioonitorud ja liitmikud

Drenaazitorud ja liitmikud

POLAR kaevud reovee ja vihmavee kanalisatsioonile ning drenaazile

Tootja info:

Hals Tradingu ladudest nii Tallinnast kui Tartust leiab täiusliku PIPELIFE toodete valiku kohapealt. Oleme täiendanud tootenomenklatuuri ka ”abitoodetega”, et
suudaksime rahuldada nii väikeelamute kui ka suurte objektide vajadused.

Kuigi Hals Trading on hulgimüügifirma, oleme tulnud vastu väikeehitajatele ja rahuldanud nende vee- ja kanalisatsioonisoovid. Eelduseks on terve krundi ja/või
hoone täispaketi müük.

Teie kõikvõimalikele küsimustele vastame heameelega nii Hals Tradingus kui ka loomulikult Pipelife Eestis.