Biopuhastid, septikud, imbsüsteemid, eraldajad

Biopuhastid, septikud, imbsüsteemid, eraldajad

Tootja info:

Hals Tradingu ladudest nii Tallinnast kui Tartust leiab täiusliku PIPELIFE toodete valiku kohapealt. Oleme täiendanud tootenomenklatuuri ka ”abitoodetega”, et
suudaksime rahuldada nii väikeelamute kui ka suurte objektide vajadused.

Kuigi Hals Trading on hulgimüügifirma, oleme tulnud vastu väikeehitajatele ja rahuldanud nende vee- ja kanalisatsioonisoovid. Eelduseks on terve krundi ja/või
hoone täispaketi müük.

Teie kõikvõimalikele küsimustele vastame heameelega nii Hals Tradingus kui ka loomulikult Pipelife Eestis.

Product photo